3,290

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน76523.25%
ข้อมูลสถานศึกษา33010.03%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา2768.39%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1855.62%
คณะกรรมการ1374.16%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1203.65%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1173.56%
สถิติ/บริการ972.95%
ภาพรวมระดับจังหวัด952.89%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง772.34%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.เพศ742.25%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน732.22%
ผลสอบ O-Net722.19%
โครงการในโรงเรียน702.13%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง641.95%
แนวโน้ม จำนวน นร.571.73%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ551.67%
สรุป นร.รายชั้นเรียน481.46%
นร.จำแนกตามอายุ421.28%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ411.25%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ411.25%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา371.12%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา361.09%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน341.03%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น331.00%
ผลสอบ NT310.94%
รายงานบริหารงบประมาณ300.91%
นร.จำแนกตามความพิการ290.88%
บุคลากรเกษียณอายุ260.79%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด240.73%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด240.73%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง230.70%
นร.จำแนกตามสัญชาติ210.64%
ผลสอบ RT190.58%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส190.58%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.49%
ตรวจผลการเรียน นร.130.40%
นร.จำแนกตามศาสนา120.36%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.110.33%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง90.27%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ70.21%