3,380

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน77422.90%
ข้อมูลสถานศึกษา3309.76%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3008.88%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1885.56%
คณะกรรมการ1404.14%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1253.70%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1233.64%
ภาพรวมระดับจังหวัด1033.05%
สถิติ/บริการ972.87%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง782.31%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.เพศ772.28%
ผลสอบ O-Net772.28%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน742.19%
โครงการในโรงเรียน702.07%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง661.95%
แนวโน้ม จำนวน นร.581.72%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ551.63%
สรุป นร.รายชั้นเรียน521.54%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ431.27%
นร.จำแนกตามอายุ421.24%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ421.24%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา371.09%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา361.07%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน341.01%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น330.98%
ผลสอบ NT320.95%
รายงานบริหารงบประมาณ310.92%
บุคลากรเกษียณอายุ300.89%
นร.จำแนกตามความพิการ290.86%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด240.71%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด240.71%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง230.68%
ผลสอบ RT220.65%
นร.จำแนกตามสัญชาติ210.62%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส190.56%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.47%
ตรวจผลการเรียน นร.150.44%
นร.จำแนกตามศาสนา120.36%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.110.33%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง90.27%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ80.24%