สพป.น่าน.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550101142500491055250138 ศรีเวียงสาวิทยาคารกลางเวียงเวียงสาเวีงยสา1--1613114727537038431194923105454520------------------------59222271ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550101152500501055250138 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)กลางเวียงเวียงสาเวีงยสา11111--22911011317191111596------------------------61882ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101192500621055250138 บ้านขึ่งงามมงคลขึ่งเวียงสาเวีงยสา1--1912314222212312513313012311566------------------------1988251ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101202500631055250138 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ขึ่งเวียงสาเวีงยสา1------------21----1132------------------------3221เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101212501031055250138 บ้านหลับมืนพรวนจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--9141132511211215131121496------------------------62881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101222500561055250138 จอมจันทร์วิทยาคารจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--111912027118119118115111188615119181423----------------15011141ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101232500571055250138 บ้านปางสาจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1416151153312151212171216------------------------36941ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101242500591055250138 บ้านนาเคียนจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--113142----21--4151113------------------------15531ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101252500601055250138 บ้านครกคำตาลชุมเวียงสาเวีงยสา1--11415281121611517171556------------------------60881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.