สพป.น่าน.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550101042501301055250138 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
สถานนาน้อยนาน้อย3--81121202718171317161386------------------------58871เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101052501311055250138 บ้านนาสถานนาน้อยนาน้อย3161201151513111171421161171141117681121111313----------------19912171ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101062501321055250138 บ้านน้ำลัดสถานนาน้อยนาน้อย3--413172415161517191366------------------------43851ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101082501401055250138 บ้านสันทะสันทะนาน้อยนาน้อย3--611211821111711511211211318061516191303----------------12811121ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101092501441055250138 บ้านเชตวันสันทะนาน้อยนาน้อย3--618114212117121--6171445------------------------58781ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101102501411055250138 บ้านห้วยส้มสันทะนาน้อยนาน้อย34141411236110181714141396------------------------51961ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101112501421055250138 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
สันทะนาน้อยนาน้อย3-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101122501451055250138 บ้านส้านสันทะนาน้อยนาน้อย321311163214161--4131195------------------------25831ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101132501461055250138 ประกิตเวชศักดิ์สันทะนาน้อยนาน้อย3--55265212045124524423513513212429251291251793----------------44116281ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.