สพป.น่าน.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550100712503161055250316 บ้านพี้ใต้บ้านพี้บ้านหลวงบ้านหลวง--4117121212113191171111181806------------------------1018131ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100722503171055250317 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านพี้บ้านหลวงบ้านหลวง----------------6171132------------------------13271เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100732503201055250320 บ้านเป้าบ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง--151171322181191181101131141926------------------------1248161ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100762503191055250319 บ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง--9111120211191181711011917466110151213----------------11511101ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100772503141055250314 บ้านวังยาวป่าคาหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง--2812215022212212712612012911466------------------------1968251ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100782503151055250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
สวดบ้านหลวงบ้านหลวง-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100792503221055250322 บ้านดอนหล่ายทุ่งสวดบ้านหลวงบ้านหลวง51131912734114110171121101576------------------------84991ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100802503121055250312 ชุมชนบ้านหลวงสวดบ้านหลวงบ้านหลวง--7114121218111115171111171796------------------------1008131ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.