สพป.น่าน.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550101842503351055250138 บ้านปิงในปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--3151826110131714191396------------------------47861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101852503361055250138 บ้านปิงหลวงปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--819117218181161121111141796------------------------968121ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101862503371055250138 บ้านน้ำแพะปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2----------3151816151275------------------------27551ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101872503381055250138 บ้านน้ำลีปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2----414121--31312121125------------------------16631ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101882503391055250138 บ้านน้ำเคิมปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--------411121211141146------------------------14621ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101892503401055250138 บ้านนาคาเมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2--2191112818151714171396------------------------50861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101902503411055250138 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2--9161152814171413121286------------------------43851เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101912503421055250138 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2----------1121--5161144------------------------14441เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.