สพป.น่าน.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550101262500581055250138 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2--------51--21312111135------------------------13531เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101272500551055250138 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101282500541055250138 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101292500691055250138 ทุ่งศรีทองทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2--------51511511319191566------------------------56691ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101302500701055250138 ศรีนาชื่นทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2--11617241--11--4151144------------------------21641ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101312501001055250138 นาเหลืองไชยรามนาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------1118112141121141616------------------------616101ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101322501011055250138 ริมฝั่งน่านวิทยานาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------2121--315121145------------------------14531ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101332501041055250138 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------3171312121--175------------------------17531เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101342500671055250138 ชุมชนบ้านน้ำปั้วน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2--121101222111817116113161616------------------------838101ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101372500991055250138 บ้านสาลี่น้ำมวบเวียงสาเวียงสา2----4141814151916181406------------------------44761ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101382500971055250138 บ้านน้ำมวบน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2--2412815222413312812512513111666------------------------2188271ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550101402500731055250138 บ้านแม่ขะนิงแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------71161251191121101896171131131433----------------1329151ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101412500741055250138 ภูเค็งพัฒนาแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------20120114191101101836416141143----------------979111ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101432500751055250138 ไตรธารวิทยาแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------811111116161614868113131243----------------72981ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.