สพป.น่าน.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550100012500051055250005 บ้านนาผากองควายเมืองน่านเมือง1--7171142813191612171356------------------------49861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100022500061055250006 บ้านน้ำครกใหม่กองควายเมืองน่านเมือง1--6118124251919112161171586151151121423----------------12411111ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100042500091055250009 บ้านธงหลวงกองควายเมืองน่านเมือง1------------31313151144------------------------14441ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100062500201055250003 บ้านไชยสถานไชยสถานเมืองน่านเมือง15114121213611117161818146610118151333----------------1001281ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100072500241055250007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
ไชยสถานเมืองน่านเมือง1--------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100092500031055250038 ชุมชนบ้านดู่ใต้ดู่ใต้เมืองน่านเมือง1--1214116251716161121111476------------------------63881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100112500261055250039 บ้านถืมตองถืมตองเมืองน่านเมือง1--1111612721111411011411216167661141101303----------------12411111ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100132500121055250041 บ้านซาวหลวงบ่อสวกเมืองน่านเมือง1--9112121212114181121121161746------------------------958121ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100142500141055250042 บ้านนวราษฎร์นาซาวเมืองน่านเมือง1--511162418181616171396------------------------45861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100152500151055250034 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
นาซาวเมืองน่านเมือง1--116172314131--2131155------------------------22731เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100162500191055250035 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
นาซาวเมืองน่านเมือง1--414182717141615131326------------------------40851เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100172500021055250036 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ในเวียงเมืองน่านเมือง180314851575385131866220724482378236823781,36045------------------------1,74558301ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100182500071055250037 ราชานุบาลในเวียงเมืองน่านเมือง160211851505328121946193523262005199519951,21732------------------------1,54544351ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6


เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.