สพป.น่าน.๑. อำเภอ แม่จริม


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550100482503021055250302 บ้านน้ำปายน้ำปายแม่จริมแม่จริม----4141415171718116147610111191303----------------811081ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100492503031055250303 บ้านป่าสักน้ำปายแม่จริมแม่จริม--2161826141911014171406------------------------48861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100512503051055250305 บ้านน้ำปูนน้ำพางแม่จริมแม่จริม--------416171717171386------------------------38661ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100522503061055250306 บ้านน้ำพางน้ำพางแม่จริมแม่จริม----1011011011211311515112167610110161263----------------10310101ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100562503101055250310 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
น้ำพางแม่จริมแม่จริม-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100572503111055250311 บ้านร่มเกล้าน้ำพางแม่จริมแม่จริม--2411714123012612912912411611546141181141463----------------24111221ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100582503011055250301 บ้านน้ำตวงน้ำพางแม่จริมแม่จริม--713314025314113713613612412276201201251653----------------33211301ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100592502901055250290 บ้านตองแม่จริมแม่จริมแม่จริม----1111116116117116191111756111161151423----------------12810131ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100602502911055250291 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมแม่จริม----616191101411219171516------------------------57781ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100612502931055250293 บ้านแคว้งหนองแดงแม่จริมแม่จริม----515141618111110181476------------------------52771ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100632502941055250294 บ้านพรหมหนองแดงแม่จริมแม่จริม----------4171512191275------------------------27551ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100642502951055250295 ชุมชนบ้านนาคาหนองแดงแม่จริมแม่จริม--312412722712213515613112611976------------------------2248281ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำหนองแดงแม่จริมแม่จริม----3131518131914131326------------------------35751ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100682502971055250297 บ้านห้วยบงหมอเมืองแม่จริมแม่จริม--------4141415141101316------------------------31651ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.