สพป.น่าน.๑. อำเภอ เวียงสา


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550101142500491055250138 ศรีเวียงสาวิทยาคารกลางเวียงเวียงสาเวีงยสา1--1613114727537038431194923105454520------------------------59222271ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550101152500501055250138 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)กลางเวียงเวียงสาเวีงยสา11111--22911011317191111596------------------------61882ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101192500621055250138 บ้านขึ่งงามมงคลขึ่งเวียงสาเวีงยสา1--1912314222212312513313012311566------------------------1988251ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101202500631055250138 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ขึ่งเวียงสาเวีงยสา1------------21----1132------------------------3221เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101212501031055250138 บ้านหลับมืนพรวนจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--9141132511211215131121496------------------------62881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101222500561055250138 จอมจันทร์วิทยาคารจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--111912027118119118115111188615119181423----------------15011141ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101232500571055250138 บ้านปางสาจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1416151153312151212171216------------------------36941ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101242500591055250138 บ้านนาเคียนจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--113142----21--4151113------------------------15531ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101252500601055250138 บ้านครกคำตาลชุมเวียงสาเวีงยสา1--11415281121611517171556------------------------60881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101262500581055250138 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2--------51--21312111135------------------------13531เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101272500551055250138 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101282500541055250138 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101292500691055250138 ทุ่งศรีทองทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2--------51511511319191566------------------------56691ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101302500701055250138 ศรีนาชื่นทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2--11617241--11--4151144------------------------21641ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101312501001055250138 นาเหลืองไชยรามนาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------1118112141121141616------------------------616101ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101322501011055250138 ริมฝั่งน่านวิทยานาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------2121--315121145------------------------14531ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101332501041055250138 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------3171312121--175------------------------17531เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101342500671055250138 ชุมชนบ้านน้ำปั้วน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2--121101222111817116113161616------------------------838101ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101372500991055250138 บ้านสาลี่น้ำมวบเวียงสาเวียงสา2----4141814151916181406------------------------44761ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101382500971055250138 บ้านน้ำมวบน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2--2412815222413312812512513111666------------------------2188271ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550101402500731055250138 บ้านแม่ขะนิงแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------71161251191121101896171131131433----------------1329151ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101412500741055250138 ภูเค็งพัฒนาแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------20120114191101101836416141143----------------979111ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101432500751055250138 ไตรธารวิทยาแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------811111116161614868113131243----------------72981ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101442500831055250138 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา3--------5121915111--225------------------------22541เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101462500791055250138 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่สาเวียงสาเวียงสา3----------5121------72------------------------7241เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101472500871055250138 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
แม่สาครเวียงสาเวียงสา3--------3333331155882323------------------------232311เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101482500881055250138 บ้านท่ามงคลแม่สาครเวียงสาเวียงสา3--2151727131161111111131616241211151603----------------12811121ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101492500891055250138 บ้านจะเข้ภูหอมแม่สาครเวียงสาเวียงสา3----7171141819122141151726------------------------797111ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101502500901055250138 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่สาครเวียงสาเวียงสา3------------21--21--42------------------------4221เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101512501121055250138 บ้านฮากฮานยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------51411114121111376------------------------37661ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101522501131055250138 บ้านบ่อหอยยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--67237110434022713212612112811747211191151553----------------33313261ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550101532501081055250138 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------1116181417181446------------------------44671เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101542501091055250138 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------313141213171226------------------------22641เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101552501101055250138 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------1111712110171286------------------------28651เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101562501111055250138 บ้านนาก้ายาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------413111--2191195------------------------19541ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101582500651055250138 บ้านสาลีกส้านเวียงสาเวียงสา3--4191132618171618191446------------------------57871ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101592500611055250138 ชุมชนบ้านใหม่ส้านเวียงสาเวียงสา3--611612221311412512512312011206------------------------1428181ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101602500931055250138 หาดทรายทองวิทยาคารส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3--51101152716171814141366------------------------51861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101612500981055250138 บ้านส้านนาหนองใหม่ส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3--10181182617131615161336------------------------51861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101622500951055250138 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3--------416131713121256------------------------25641เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101632500961055250138 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3--------------21----21------------------------2121เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101642500911055250138 บ้านไหล่น่านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3215121936141121516191426------------------------51961ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101662500941055250138 ริมฝั่งว้าวิทยาไหล่น่านเวียงสาเวียงสา341213193818161312141316------------------------40941ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101672501071055250138 บ้านชมพูอ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--41811229191415114181496------------------------61881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101682500661055250138 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--115162814151215151296------------------------35841เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101692501051055250138 บ้านฝั่งหมิ่นอ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--31417221--31415121165------------------------23731ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101702501061055250138 บ้านห้วยน้ำอุ่นอ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--6191152611111019191151606------------------------75891ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101712500861055250138 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--------213141311111146------------------------14621เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101722500841055250138 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--112132311131--4131145------------------------17721เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101732500851055250138 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--112132415121212171226------------------------25831เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101742500781055250138 บ้านปงสนุกปงสนุกเวียงสาเวียงสา4--------1015161171111151646717151193----------------83991ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.