สพป.น่าน.๑. อำเภอ เมืองน่าน


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550100012500051055250005 บ้านนาผากองควายเมืองน่านเมือง1--7171142813191612171356------------------------49861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100022500061055250006 บ้านน้ำครกใหม่กองควายเมืองน่านเมือง1--6118124251919112161171586151151121423----------------12411111ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100042500091055250009 บ้านธงหลวงกองควายเมืองน่านเมือง1------------31313151144------------------------14441ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100062500201055250003 บ้านไชยสถานไชยสถานเมืองน่านเมือง15114121213611117161818146610118151333----------------1001281ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100072500241055250007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
ไชยสถานเมืองน่านเมือง1--------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100092500031055250038 ชุมชนบ้านดู่ใต้ดู่ใต้เมืองน่านเมือง1--1214116251716161121111476------------------------63881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100112500261055250039 บ้านถืมตองถืมตองเมืองน่านเมือง1--1111612721111411011411216167661141101303----------------12411111ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100132500121055250041 บ้านซาวหลวงบ่อสวกเมืองน่านเมือง1--9112121212114181121121161746------------------------958121ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100142500141055250042 บ้านนวราษฎร์นาซาวเมืองน่านเมือง1--511162418181616171396------------------------45861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100152500151055250034 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
นาซาวเมืองน่านเมือง1--116172314131--2131155------------------------22731เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100162500191055250035 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
นาซาวเมืองน่านเมือง1--414182717141615131326------------------------40851เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100172500021055250036 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ในเวียงเมืองน่านเมือง180314851575385131866220724482378236823781,36045------------------------1,74558301ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100182500071055250037 ราชานุบาลในเวียงเมืองน่านเมือง160211851505328121946193523262005199519951,21732------------------------1,54544351ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100192500381055250020 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2----------3111113121105------------------------10521เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100202500391055250024 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2----------------21--21------------------------2121เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100222500411055250012 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2-------------------------------------------------1เรียนรวมบางชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100232500421055250014 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100242500341055250015 บ้านน้ำงาวบ่อเมืองน่านเมือง2--13115128215111114113119112184612191201413----------------15311141ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100252500351055250019 บ้านผาขวางบ่อเมืองน่านเมือง2--91911826151121131101101566------------------------74891ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100262500361055250025 บ้านผาตูบผาสิงห์เมืองน่านเมือง2--5141921171513171913262110161183----------------591151ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100272500371055250031 บ้านผาสิงห์ผาสิงห์เมืองน่านเมือง2--316192218141814131296------------------------38851ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100282500251055250023 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เรืองเมืองน่านเมือง2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100292500311055250021 บ้านห้วยมอญเรืองเมืองน่านเมือง2--13191222911111111211111016466171121253----------------11111101ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100302500231055250018 บ้านเรืองเรืองเมืองน่านเมือง2--5111624161101315161346------------------------40851ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100312500211055250016 บ้านดอนเฟืองเรืองเมืองน่านเมือง2--416110212141115131111366------------------------46861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100322500181055250017 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อสวกเมืองน่านเมือง2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100342500171055250011 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อสวกเมืองน่านเมือง2----------111111----33------------------------3311เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100352500131055250033 บ้านต้ามบ่อสวกเมืองน่านเมือง2--711211921016161916191466------------------------65881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100362500111055250026 บ้านเชียงยืนบ่อสวกเมืองน่านเมือง3--919118271919110110141496------------------------67881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100372500271055250002 บ้านน้ำโค้งสะเนียนเมืองน่านเมือง3--2312815123013013012813113111806381251261893----------------32011291ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100382500331055250027 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เรืองเมืองน่านเมือง3-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100402500301055250030 บ้านสองแควสะเนียนเมืองน่านเมือง3--40137177228145140143138130122464013312911023----------------40311371ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100412500321055250032 บ้านปางเป๋ยสะเนียนเมืองน่านเมือง3--3313316622913813812513913011996421201191813----------------34611311ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100422500431055250043 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3----33332233223366331919------------------------222211เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100432500441055250044 บ้านวังตาวสะเนียนเมืองน่านเมือง3--------412111413131176416161163----------------33941ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100442500451055250045 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3------------1111214184------------------------8421เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100452500461055250046 บ้านห้วยเฮือสะเนียนเมืองน่านเมือง3--------81713141111--335------------------------33571ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100462500471055250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100472500481055250048 บ้านห้วยละเบ้ายาสะเนียนเมืองน่านเมือง3--8115123214117113110181151776131151171453----------------14511131ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.