สพป.น่าน.๑. อำเภอ นาน้อย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
เชียงของนาน้อยนาน้อย1--213152414161515161306------------------------35841เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100832501201055250120 บ้านเชียงของเชียงของนาน้อยนาน้อย1--3131628131311014151336------------------------39851ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100842501261055250116 บ้านห้วยเลาเชียงของนาน้อยนาน้อย1--211132312131314111166------------------------19821ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100852501161055250117 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--10141142315131419141286------------------------42851เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100862501171055250114 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--41--41--3111513141165------------------------20631เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100872501141055250115 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--40256296472392371288370268246115------------------------55719291ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550100882501151055250130 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อยนาน้อย1--2181102715171717171406------------------------50861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100892501341055250131 บ้านพืชเจริญน้ำตกนาน้อยนาน้อย1--71611328161311131101316------------------------44861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100902501351055250132 บ้านน้ำพุน้ำตกนาน้อยนาน้อย1--216182516151--1151225------------------------30741ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100922501371055250140 บ้านเปาน้ำตกนาน้อยนาน้อย1--13112125220119116118120122111561319181303----------------17011151ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100932501381055250138 ชุมชนบ้านอ้อยบัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--1611613222112512411613112111386161121151433----------------21311191ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100942501391055250138 บ้านนาไค้บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--171121292141141101811711317664171111223----------------12711121ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100952501431055250138 บ้านทัพม่านบัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--112132413141--51--164------------------------19631ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100962501211055250138 บ้านใหม่ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--131161292121221151151191151986------------------------1278161ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100972501221055250138 บ้านหัวเมืองศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--1111312421111015181131111586------------------------828101ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100992501241055250138 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101002501251055250138 บ้านหนองบัวศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--611011629113113113112191696------------------------858111ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101012501271055250138 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--919118251411017191101456------------------------63881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101032501291055250138 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
สถานนาน้อยนาน้อย2--------616141514161316------------------------31651เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101042501301055250138 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
สถานนาน้อยนาน้อย3--81121202718171317161386------------------------58871เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101052501311055250138 บ้านนาสถานนาน้อยนาน้อย3161201151513111171421161171141117681121111313----------------19912171ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101062501321055250138 บ้านน้ำลัดสถานนาน้อยนาน้อย3--413172415161517191366------------------------43851ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101082501401055250138 บ้านสันทะสันทะนาน้อยนาน้อย3--611211821111711511211211318061516191303----------------12811121ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101092501441055250138 บ้านเชตวันสันทะนาน้อยนาน้อย3--618114212117121--6171445------------------------58781ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101102501411055250138 บ้านห้วยส้มสันทะนาน้อยนาน้อย34141411236110181714141396------------------------51961ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101112501421055250138 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
สันทะนาน้อยนาน้อย3-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101122501451055250138 บ้านส้านสันทะนาน้อยนาน้อย321311163214161--4131195------------------------25831ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101132501461055250138 ประกิตเวชศักดิ์สันทะนาน้อยนาน้อย3--55265212045124524423513513212429251291251793----------------44116281ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.