สพป.น่าน.๑.


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550100012500051055250005 บ้านนาผากองควายเมืองน่านเมือง1--7171142813191612171356------------------------49861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100022500061055250006 บ้านน้ำครกใหม่กองควายเมืองน่านเมือง1--6118124251919112161171586151151121423----------------12411111ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100042500091055250009 บ้านธงหลวงกองควายเมืองน่านเมือง1------------31313151144------------------------14441ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100062500201055250003 บ้านไชยสถานไชยสถานเมืองน่านเมือง15114121213611117161818146610118151333----------------1001281ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100072500241055250007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
ไชยสถานเมืองน่านเมือง1--------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100092500031055250038 ชุมชนบ้านดู่ใต้ดู่ใต้เมืองน่านเมือง1--1214116251716161121111476------------------------63881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100112500261055250039 บ้านถืมตองถืมตองเมืองน่านเมือง1--1111612721111411011411216167661141101303----------------12411111ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100132500121055250041 บ้านซาวหลวงบ่อสวกเมืองน่านเมือง1--9112121212114181121121161746------------------------958121ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100142500141055250042 บ้านนวราษฎร์นาซาวเมืองน่านเมือง1--511162418181616171396------------------------45861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100152500151055250034 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
นาซาวเมืองน่านเมือง1--116172314131--2131155------------------------22731เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100162500191055250035 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
นาซาวเมืองน่านเมือง1--414182717141615131326------------------------40851เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100172500021055250036 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ในเวียงเมืองน่านเมือง180314851575385131866220724482378236823781,36045------------------------1,74558301ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100182500071055250037 ราชานุบาลในเวียงเมืองน่านเมือง160211851505328121946193523262005199519951,21732------------------------1,54544351ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100192500381055250020 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2----------3111113121105------------------------10521เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100202500391055250024 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2----------------21--21------------------------2121เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100222500411055250012 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2-------------------------------------------------1เรียนรวมบางชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100232500421055250014 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100242500341055250015 บ้านน้ำงาวบ่อเมืองน่านเมือง2--13115128215111114113119112184612191201413----------------15311141ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100252500351055250019 บ้านผาขวางบ่อเมืองน่านเมือง2--91911826151121131101101566------------------------74891ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100262500361055250025 บ้านผาตูบผาสิงห์เมืองน่านเมือง2--5141921171513171913262110161183----------------591151ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100272500371055250031 บ้านผาสิงห์ผาสิงห์เมืองน่านเมือง2--316192218141814131296------------------------38851ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100282500251055250023 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เรืองเมืองน่านเมือง2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100292500311055250021 บ้านห้วยมอญเรืองเมืองน่านเมือง2--13191222911111111211111016466171121253----------------11111101ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100302500231055250018 บ้านเรืองเรืองเมืองน่านเมือง2--5111624161101315161346------------------------40851ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100312500211055250016 บ้านดอนเฟืองเรืองเมืองน่านเมือง2--416110212141115131111366------------------------46861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100322500181055250017 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อสวกเมืองน่านเมือง2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100342500171055250011 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อสวกเมืองน่านเมือง2----------111111----33------------------------3311เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100352500131055250033 บ้านต้ามบ่อสวกเมืองน่านเมือง2--711211921016161916191466------------------------65881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100362500111055250026 บ้านเชียงยืนบ่อสวกเมืองน่านเมือง3--919118271919110110141496------------------------67881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100372500271055250002 บ้านน้ำโค้งสะเนียนเมืองน่านเมือง3--2312815123013013012813113111806381251261893----------------32011291ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100382500331055250027 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เรืองเมืองน่านเมือง3-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100402500301055250030 บ้านสองแควสะเนียนเมืองน่านเมือง3--40137177228145140143138130122464013312911023----------------40311371ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100412500321055250032 บ้านปางเป๋ยสะเนียนเมืองน่านเมือง3--3313316622913813812513913011996421201191813----------------34611311ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100422500431055250043 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3----33332233223366331919------------------------222211เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100432500441055250044 บ้านวังตาวสะเนียนเมืองน่านเมือง3--------412111413131176416161163----------------33941ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100442500451055250045 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3------------1111214184------------------------8421เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100452500461055250046 บ้านห้วยเฮือสะเนียนเมืองน่านเมือง3--------81713141111--335------------------------33571ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100462500471055250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100472500481055250048 บ้านห้วยละเบ้ายาสะเนียนเมืองน่านเมือง3--8115123214117113110181151776131151171453----------------14511131ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100482503021055250302 บ้านน้ำปายน้ำปายแม่จริมแม่จริม----4141415171718116147610111191303----------------811081ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100492503031055250303 บ้านป่าสักน้ำปายแม่จริมแม่จริม--2161826141911014171406------------------------48861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100512503051055250305 บ้านน้ำปูนน้ำพางแม่จริมแม่จริม--------416171717171386------------------------38661ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100522503061055250306 บ้านน้ำพางน้ำพางแม่จริมแม่จริม----1011011011211311515112167610110161263----------------10310101ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100562503101055250310 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
น้ำพางแม่จริมแม่จริม-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100572503111055250311 บ้านร่มเกล้าน้ำพางแม่จริมแม่จริม--2411714123012612912912411611546141181141463----------------24111221ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100582503011055250301 บ้านน้ำตวงน้ำพางแม่จริมแม่จริม--713314025314113713613612412276201201251653----------------33211301ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100592502901055250290 บ้านตองแม่จริมแม่จริมแม่จริม----1111116116117116191111756111161151423----------------12810131ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100602502911055250291 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมแม่จริม----616191101411219171516------------------------57781ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100612502931055250293 บ้านแคว้งหนองแดงแม่จริมแม่จริม----515141618111110181476------------------------52771ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100632502941055250294 บ้านพรหมหนองแดงแม่จริมแม่จริม----------4171512191275------------------------27551ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100642502951055250295 ชุมชนบ้านนาคาหนองแดงแม่จริมแม่จริม--312412722712213515613112611976------------------------2248281ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำหนองแดงแม่จริมแม่จริม----3131518131914131326------------------------35751ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100682502971055250297 บ้านห้วยบงหมอเมืองแม่จริมแม่จริม--------4141415141101316------------------------31651ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100712503161055250316 บ้านพี้ใต้บ้านพี้บ้านหลวงบ้านหลวง--4117121212113191171111181806------------------------1018131ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100722503171055250317 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านพี้บ้านหลวงบ้านหลวง----------------6171132------------------------13271เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100732503201055250320 บ้านเป้าบ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง--151171322181191181101131141926------------------------1248161ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100762503191055250319 บ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง--9111120211191181711011917466110151213----------------11511101ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100772503141055250314 บ้านวังยาวป่าคาหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง--2812215022212212712612012911466------------------------1968251ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100782503151055250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
สวดบ้านหลวงบ้านหลวง-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100792503221055250322 บ้านดอนหล่ายทุ่งสวดบ้านหลวงบ้านหลวง51131912734114110171121101576------------------------84991ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100802503121055250312 ชุมชนบ้านหลวงสวดบ้านหลวงบ้านหลวง--7114121218111115171111171796------------------------1008131ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
เชียงของนาน้อยนาน้อย1--213152414161515161306------------------------35841เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100832501201055250120 บ้านเชียงของเชียงของนาน้อยนาน้อย1--3131628131311014151336------------------------39851ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100842501261055250116 บ้านห้วยเลาเชียงของนาน้อยนาน้อย1--211132312131314111166------------------------19821ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100852501161055250117 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--10141142315131419141286------------------------42851เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100862501171055250114 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--41--41--3111513141165------------------------20631เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100872501141055250115 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--40256296472392371288370268246115------------------------55719291ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550100882501151055250130 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อยนาน้อย1--2181102715171717171406------------------------50861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100892501341055250131 บ้านพืชเจริญน้ำตกนาน้อยนาน้อย1--71611328161311131101316------------------------44861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100902501351055250132 บ้านน้ำพุน้ำตกนาน้อยนาน้อย1--216182516151--1151225------------------------30741ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100922501371055250140 บ้านเปาน้ำตกนาน้อยนาน้อย1--13112125220119116118120122111561319181303----------------17011151ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100932501381055250138 ชุมชนบ้านอ้อยบัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--1611613222112512411613112111386161121151433----------------21311191ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100942501391055250138 บ้านนาไค้บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--171121292141141101811711317664171111223----------------12711121ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100952501431055250138 บ้านทัพม่านบัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--112132413141--51--164------------------------19631ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100962501211055250138 บ้านใหม่ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--131161292121221151151191151986------------------------1278161ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100972501221055250138 บ้านหัวเมืองศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--1111312421111015181131111586------------------------828101ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100992501241055250138 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101002501251055250138 บ้านหนองบัวศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--611011629113113113112191696------------------------858111ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101012501271055250138 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--919118251411017191101456------------------------63881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101032501291055250138 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
สถานนาน้อยนาน้อย2--------616141514161316------------------------31651เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101042501301055250138 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
สถานนาน้อยนาน้อย3--81121202718171317161386------------------------58871เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101052501311055250138 บ้านนาสถานนาน้อยนาน้อย3161201151513111171421161171141117681121111313----------------19912171ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101062501321055250138 บ้านน้ำลัดสถานนาน้อยนาน้อย3--413172415161517191366------------------------43851ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101082501401055250138 บ้านสันทะสันทะนาน้อยนาน้อย3--611211821111711511211211318061516191303----------------12811121ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101092501441055250138 บ้านเชตวันสันทะนาน้อยนาน้อย3--618114212117121--6171445------------------------58781ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101102501411055250138 บ้านห้วยส้มสันทะนาน้อยนาน้อย34141411236110181714141396------------------------51961ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101112501421055250138 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
สันทะนาน้อยนาน้อย3-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101122501451055250138 บ้านส้านสันทะนาน้อยนาน้อย321311163214161--4131195------------------------25831ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101132501461055250138 ประกิตเวชศักดิ์สันทะนาน้อยนาน้อย3--55265212045124524423513513212429251291251793----------------44116281ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550101142500491055250138 ศรีเวียงสาวิทยาคารกลางเวียงเวียงสาเวีงยสา1--1613114727537038431194923105454520------------------------59222271ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550101152500501055250138 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)กลางเวียงเวียงสาเวีงยสา11111--22911011317191111596------------------------61882ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101192500621055250138 บ้านขึ่งงามมงคลขึ่งเวียงสาเวีงยสา1--1912314222212312513313012311566------------------------1988251ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101202500631055250138 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ขึ่งเวียงสาเวีงยสา1------------21----1132------------------------3221เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101212501031055250138 บ้านหลับมืนพรวนจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--9141132511211215131121496------------------------62881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101222500561055250138 จอมจันทร์วิทยาคารจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--111912027118119118115111188615119181423----------------15011141ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101232500571055250138 บ้านปางสาจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1416151153312151212171216------------------------36941ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101242500591055250138 บ้านนาเคียนจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--113142----21--4151113------------------------15531ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101252500601055250138 บ้านครกคำตาลชุมเวียงสาเวีงยสา1--11415281121611517171556------------------------60881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101262500581055250138 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2--------51--21312111135------------------------13531เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101272500551055250138 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101282500541055250138 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101292500691055250138 ทุ่งศรีทองทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2--------51511511319191566------------------------56691ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101302500701055250138 ศรีนาชื่นทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2--11617241--11--4151144------------------------21641ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101312501001055250138 นาเหลืองไชยรามนาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------1118112141121141616------------------------616101ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101322501011055250138 ริมฝั่งน่านวิทยานาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------2121--315121145------------------------14531ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101332501041055250138 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------3171312121--175------------------------17531เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101342500671055250138 ชุมชนบ้านน้ำปั้วน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2--121101222111817116113161616------------------------838101ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101372500991055250138 บ้านสาลี่น้ำมวบเวียงสาเวียงสา2----4141814151916181406------------------------44761ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101382500971055250138 บ้านน้ำมวบน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2--2412815222413312812512513111666------------------------2188271ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550101402500731055250138 บ้านแม่ขะนิงแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------71161251191121101896171131131433----------------1329151ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101412500741055250138 ภูเค็งพัฒนาแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------20120114191101101836416141143----------------979111ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101432500751055250138 ไตรธารวิทยาแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------811111116161614868113131243----------------72981ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101442500831055250138 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา3--------5121915111--225------------------------22541เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101462500791055250138 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่สาเวียงสาเวียงสา3----------5121------72------------------------7241เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101472500871055250138 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
แม่สาครเวียงสาเวียงสา3--------3333331155882323------------------------232311เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101482500881055250138 บ้านท่ามงคลแม่สาครเวียงสาเวียงสา3--2151727131161111111131616241211151603----------------12811121ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101492500891055250138 บ้านจะเข้ภูหอมแม่สาครเวียงสาเวียงสา3----7171141819122141151726------------------------797111ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101502500901055250138 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่สาครเวียงสาเวียงสา3------------21--21--42------------------------4221เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101512501121055250138 บ้านฮากฮานยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------51411114121111376------------------------37661ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101522501131055250138 บ้านบ่อหอยยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--67237110434022713212612112811747211191151553----------------33313261ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550101532501081055250138 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------1116181417181446------------------------44671เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101542501091055250138 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------313141213171226------------------------22641เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101552501101055250138 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------1111712110171286------------------------28651เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101562501111055250138 บ้านนาก้ายาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------413111--2191195------------------------19541ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101582500651055250138 บ้านสาลีกส้านเวียงสาเวียงสา3--4191132618171618191446------------------------57871ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101592500611055250138 ชุมชนบ้านใหม่ส้านเวียงสาเวียงสา3--611612221311412512512312011206------------------------1428181ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101602500931055250138 หาดทรายทองวิทยาคารส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3--51101152716171814141366------------------------51861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101612500981055250138 บ้านส้านนาหนองใหม่ส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3--10181182617131615161336------------------------51861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101622500951055250138 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3--------416131713121256------------------------25641เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101632500961055250138 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3--------------21----21------------------------2121เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101642500911055250138 บ้านไหล่น่านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3215121936141121516191426------------------------51961ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101662500941055250138 ริมฝั่งว้าวิทยาไหล่น่านเวียงสาเวียงสา341213193818161312141316------------------------40941ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101672501071055250138 บ้านชมพูอ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--41811229191415114181496------------------------61881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101682500661055250138 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--115162814151215151296------------------------35841เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101692501051055250138 บ้านฝั่งหมิ่นอ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--31417221--31415121165------------------------23731ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101702501061055250138 บ้านห้วยน้ำอุ่นอ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--6191152611111019191151606------------------------75891ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101712500861055250138 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--------213141311111146------------------------14621เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101722500841055250138 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--112132311131--4131145------------------------17721เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101732500851055250138 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--112132415121212171226------------------------25831เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101742500781055250138 บ้านปงสนุกปงสนุกเวียงสาเวียงสา4--------1015161171111151646717151193----------------83991ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101752503291055250138 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--1511112621311911811912511911136------------------------1398171ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101762503301055250138 บ้านค้างอ้อยนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--41111152101121141101131111706------------------------858111ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101772503311055250138 บ้านน้ำเลานาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--8131112716181413171356------------------------46861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101782503321055250138 บ้านห้วยนายนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--------715151512111256------------------------25641ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101802503271055250138 บ้านคำเรืองบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--117182219151415171326------------------------40851ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101812503281055250138 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101822503251055250138 ชุมชนบ้านบ่อแก้วบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--1812113921412412312111611911176------------------------1568201ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101832503261055250138 บ้านนายางบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--10118128219112118111111191806------------------------1088141ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101842503351055250138 บ้านปิงในปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--3151826110131714191396------------------------47861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101852503361055250138 บ้านปิงหลวงปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--819117218181161121111141796------------------------968121ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101862503371055250138 บ้านน้ำแพะปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2----------3151816151275------------------------27551ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101872503381055250138 บ้านน้ำลีปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2----414121--31312121125------------------------16631ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101882503391055250138 บ้านน้ำเคิมปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--------411121211141146------------------------14621ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101892503401055250138 บ้านนาคาเมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2--2191112818151714171396------------------------50861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101902503411055250138 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2--9161152814171413121286------------------------43851เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101912503421055250138 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2----------1121--5161144------------------------14441เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101922503471055250138 บ้านโป่งคำดู่พงษ์สันติสุขสันติสุข----1111119111116112116171716------------------------827121ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101942503501055250138 บ้านดู่พงษ์ดู่พงษ์สันติสุขสันติสุข711711914332411512712713313811646------------------------2079231ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550101952503451055250138 บ้านสบยางป่าแลวหลวงสันติสุขสันติสุข--3191122615161617191396------------------------51861ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101972503431055250138 ป่าแลวหลวงวิทยาป่าแลวหลวงสันติสุขสันติสุข--141171312211141191141261131107614114171353----------------17311161ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101982503511055250138 บ้านป่าแดดพงษ์สันติสุขสันติสุข--6161122811116110181111546------------------------66881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101992503521055250138 บ้านศรีบุญเรืองพงษ์สันติสุขสันติสุข--816114281811317171131566------------------------70891ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102002503531055250138 บ้านห้วยแฮ้วพงษ์สันติสุขสันติสุข--911412321119110191811516261019171263----------------11111101ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102012503541055250138 บ้านศรีนาม่านพงษ์สันติสุขสันติสุข--18114132271121231141121121806819191263----------------13811131ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102022503551055250138 ราษฎร์รัฐพัฒนาพงษ์สันติสุขสันติสุข--1017117212191131161151101756141101101343----------------12611111ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102032503561055250138 บ้านดอนไพรวัลย์พงษ์สันติสุขสันติสุข--6110116216121119114111111826------------------------988121ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102042503571055250138 บ้านปางช้างพงษ์สันติสุขสันติสุข--101911929112141815181466------------------------65881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102072504251055250138 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ท่าน้าวภูเพียงภูเพียง181111151343161201121181171151986------------------------1329151ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550102082504231055250138 บ้านม่วงใหม่นาปังภูเพียงภูเพียง1--51121172811118114191131636------------------------808101ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102092504221055250138 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
นาปังภูเพียงภูเพียง1--112132514121311151206------------------------23831เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102112503991055250138 บ้านน้ำเกี๋ยนน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1--61121182141101811819116175691101101293----------------12211111ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102132504001055250138 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
น้ำแก่นภูเพียงภูเพียง1-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102142504011055250138 บ้านน้ำแก่นเหนือน้ำแก่นภูเพียงภูเพียง1--711512221117110110111131526------------------------74891ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102162504051055250138 บ้านทุ่งน้อยฝายแก้วภูเพียงภูเพียง1--91181272181101161141171191946241131181553----------------17611161ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102172504081055250138 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง1-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102192504111055250138 บ้านห้วยไฮฝายแก้วภูเพียงภูเพียง211214173314151412121206416121123----------------391231ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102212504121055250138 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง2-------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102232504191055250138 บ้านหัวเวียงเหนือฝายแก้วภูเพียงภูเพียง231311173417121--3141205------------------------27831ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102242504031055250138 บ้านม่วงตึ๊ดม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2--61811427171919110191516------------------------65881ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102262504151055250138 บ้านเมืองจังเมืองจังภูเพียงภูเพียง2----10110110110171719191526------------------------62791ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102282504171055250138 บ้านหาดเค็ดเมืองจังภูเพียงภูเพียง2----919110161141811418160612110141263----------------9510101ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.