ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านนาผา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010001
PERCODE 6 หลัก250005
กระทรวง 10 หลัก1055250005
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาผา
ชื่อ (อังกฤษ)NAPHA
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกองควาย
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5468-1138
อีเมล์แอดเดรสNapa2554school@hotmail.co.th
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250005
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.6916818
Longitude
100.7468079

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน