ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านม่วงตึ๊ด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010224
PERCODE 6 หลัก250403
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงตึ๊ด
ชื่อ (อังกฤษ)Banmuangtud
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่วงตึ๊ด
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-7180-3909
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.763867
Longitude
100.773533

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน