ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010217
PERCODE 6 หลัก250408
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฝายแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Banfaikaeo
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลฝายแก้ว
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์095-6970849
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.76515889
Longitude
100.8017822

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน