ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านน้ำแก่นเหนือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010214
PERCODE 6 หลัก250401
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำแก่นเหนือ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamkaennua School
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำแก่น
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-4368-2753
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.702383
Longitude
100.841717

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน