ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านม่วงใหม่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010208
PERCODE 6 หลัก250423
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงใหม่
ชื่อ (อังกฤษ)Banmuangmai
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาปัง
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-9433-4950
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.71084906
Longitude
100.781783

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน