ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านศรีนาม่าน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010201
PERCODE 6 หลัก250354
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีนาม่าน
ชื่อ (อังกฤษ)srinaman
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-1952-9548
อีเมล์แอดเดรสBansrinaman.school57@gmail.com
เว็บไซต์www.srinaman.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.90748664
Longitude
100.9562066

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน