ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านห้วยแฮ้ว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010200
PERCODE 6 หลัก250353
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยแฮ้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaihaew
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-1595-7724
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.87895
Longitude
100.978743

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน