ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านดู่พงษ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010194
PERCODE 6 หลัก250350
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดู่พงษ์
ชื่อ (อังกฤษ)Banduphong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-9998-6397
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://sites.google.com/site/rongreiynbanduphngs/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.91663411
Longitude
100.9344274

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน