ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านโป่งคำ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010192
PERCODE 6 หลัก250347
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Banpongkum
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์087 173 4957
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.90226679
Longitude
100.9360849

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน