ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010191
PERCODE 6 หลัก250342
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำอูน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamun
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5473-1898
อีเมล์แอดเดรสhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250342
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.220465
Longitude
100.519881

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน