ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านคำเรือง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010180
PERCODE 6 หลัก250327
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำเรือง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankamruang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-4810-0399
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250327
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.226478
Longitude
100.665665

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน