ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านค้างอ้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010176
PERCODE 6 หลัก250330
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านค้างอ้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhangaoy
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาทะนุง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-3575-2626
อีเมล์แอดเดรสbankhangoi@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250330
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.16749
Longitude
100.63549

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน