ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010173
PERCODE 6 หลัก250085
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาไลย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannalai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-0858-7747
อีเมล์แอดเดรสnalaischool@hotmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.5518042
Longitude
100.71457

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน