ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านชมพู
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010167
PERCODE 6 หลัก250107
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชมพู
ชื่อ (อังกฤษ)CHOMPHOO
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-8252-9796
อีเมล์แอดเดรสbanchomphu@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.51665462
Longitude
100.60181

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน