ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
หาดทรายทองวิทยาคาร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010160
PERCODE 6 หลัก250093
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หาดทรายทองวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Hadsaithongwitthayakarn
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลส้านนาหนองใหม่
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-1852-3841
อีเมล์แอดเดรสhadsaithongschool@gmail.com
เว็บไซต์www.hadsaitong.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.561366
Longitude
100.926559

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน