ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านนาก้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010156
PERCODE 6 หลัก250111
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาก้า
ชื่อ (อังกฤษ)Bannaka
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยาบหัวนา
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-9553-5235
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.708
Longitude
100.455217

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน