ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010153
PERCODE 6 หลัก250108
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะเลียม
ชื่อ (อังกฤษ)Bansalaim
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยาบหัวนา
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5473-1875
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.600767
Longitude
100.50895

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน