ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010128
PERCODE 6 หลัก250054
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ตาลชุมศึกษาลัย
ชื่อ (อังกฤษ)Tanchumsuksalai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตาลชุม
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-4609-2836
อีเมล์แอดเดรสThalchum@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.648567
Longitude
100.76445

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน