ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านหลับมืนพรวน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010121
PERCODE 6 หลัก250103
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหลับมืนพรวน
ชื่อ (อังกฤษ)Banlabmuanpruan
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลจอมจันทร์
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-2890-8663
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.6538
Longitude
100.820233

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน