ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านนา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010105
PERCODE 6 หลัก250131
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนา
ชื่อ (อังกฤษ)Banna
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสถาน
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-5691-4326
อีเมล์แอดเดรสbanna_nanoi@hotmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.24043811
Longitude
100.6902341

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน