ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010103
PERCODE 6 หลัก250129
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศาลา
ชื่อ (อังกฤษ)Bansala
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสถาน
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-6693-9307
อีเมล์แอดเดรสsalaschool99@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.27856084
Longitude
100.7151464

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน