ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010101
PERCODE 6 หลัก250127
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonghamittrapap125
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีษะเกษ
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-7174-4067
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250127
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.349783
Longitude
100.715417

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน