ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านทัพม่าน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010095
PERCODE 6 หลัก250143
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทัพม่าน
ชื่อ (อังกฤษ)Bantabman
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบัวใหญ่
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-0316-3756
อีเมล์แอดเดรสtapman@hotmail.co.th
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.333267
Longitude
100.574467

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน