ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านนาไค้
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010094
PERCODE 6 หลัก250139
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาไค้
ชื่อ (อังกฤษ)Bannakai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบัวใหญ่
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-4369-0155
อีเมล์แอดเดรสnakai1385@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250139
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.32045246
Longitude
100.608516

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน