ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านเปา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010092
PERCODE 6 หลัก250137
กระทรวง 10 หลัก1055250140
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเปา
ชื่อ (อังกฤษ)BANPAO
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำตก
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5473-1858
อีเมล์แอดเดรสBanpaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์www.banpaoschool.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.40597
Longitude
100.597

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน