ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านน้ำพุ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010090
PERCODE 6 หลัก250135
กระทรวง 10 หลัก1055250132
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำพุ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamphu
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำตก
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-0125-8148
อีเมล์แอดเดรสnpschool2556@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250135
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.369383
Longitude
100.655983

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน