ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010086
PERCODE 6 หลัก250117
กระทรวง 10 หลัก1055250114
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Banbong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาน้อย
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5469-1877
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.31058098
Longitude
100.6974185

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน