ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านพี้ใต้
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010071
PERCODE 6 หลัก250316
กระทรวง 10 หลัก1055250316
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพี้ใต้
ชื่อ (อังกฤษ)Banpheetai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านพี้
อำเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-9992-5852
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.88314149
Longitude
100.4369504

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน