ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านก้อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010060
PERCODE 6 หลัก250291
กระทรวง 10 หลัก1055250291
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านก้อ
ชื่อ (อังกฤษ)Banko
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่จริม
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-9813-6294
อีเมล์แอดเดรสbankoschool1982@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250291
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.79206978
Longitude
101.0192433

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน