ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010046
PERCODE 6 หลัก250047
กระทรวง 10 หลัก1055250047
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaihuarsakahuairapee
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-9701-2913
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.91115
Longitude
100.627317

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน