ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านห้วยเฮือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010045
PERCODE 6 หลัก250046
กระทรวง 10 หลัก1055250046
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยเฮือ
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaihua
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-9701-2913
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.9275
Longitude
100.620633

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน