ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010044
PERCODE 6 หลัก250045
กระทรวง 10 หลัก1055250045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยปุก
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaipuk
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-5694-0239
อีเมล์แอดเดรสkruhaeng@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.89665
Longitude
100.683367

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน