ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010042
PERCODE 6 หลัก250043
กระทรวง 10 หลัก1055250043
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกาใส
ชื่อ (อังกฤษ)Bankasai
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-3139-4350
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.864167
Longitude
100.677467

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน