ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านสองแคว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010040
PERCODE 6 หลัก250030
กระทรวง 10 หลัก1055250030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสองแคว
ชื่อ (อังกฤษ)Songkwae
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-1179-0198
อีเมล์แอดเดรสsongkwaenan@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.86190864
Longitude
100.6379837

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน