ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010038
PERCODE 6 หลัก250033
กระทรวง 10 หลัก1055250027
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaimonsakamainaifun
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเรือง
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-9992-5852
อีเมล์แอดเดรสHuaimon2@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.8308
Longitude
100.59328

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน