ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010034
PERCODE 6 หลัก250017
กระทรวง 10 หลัก1055250011
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าคา
ชื่อ (อังกฤษ)Banpaca
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อสวก
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5468-1057
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.73125
Longitude
100.6898

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน