ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010028
PERCODE 6 หลัก250025
กระทรวง 10 หลัก1055250023
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีนาป่าน
ชื่อ (อังกฤษ)Bansrinapan
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเรือง
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-8405-8696
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.7823
Longitude
100.65475

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน