ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านผาสิงห์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010027
PERCODE 6 หลัก250037
กระทรวง 10 หลัก1055250031
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาสิงห์
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Phasing
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-4803-7478
อีเมล์แอดเดรสphasing_029@hotmail.com
เว็บไซต์http://school.obec.go.th/ednan12/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.886133
Longitude
100.751133

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน